வழிகாட்டல் செயலமர்வு PDF அச்சிடுக மின்னஞ்சல்

கிளிநொச்சி மாவட்ட  FOSDO நிறுவன உத்தியோகத்தரால்  தரம் 10 மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டல் ஆலோசனையும் செயலமர்வு 12.01.2016  அன்று கல்லூரி நூலகத்தில் நடைபெற்றது . இதில் சமூகத்தில் மாணவர்கள் முகம்கொடுக்கும்  பிரச்சனைகளும்  அவற்றை எதிர்கொள்ளும் வழிமுறைகள் பற்றிய விடயங்கள் வழங்கப்பட்டன.

altalt